Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
5296 2015-12-10 10:10:48 Zarządzenie nr 361/2015 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 9 grudnia 2015 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej realizowanego przez Gminę Miasto Włocławek na prawach powiatu… Szczegóły
5297 2015-12-10 07:34:12 Informacja o wszczęciu postępowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji na terenie zakładu Indorama Ventures Poland Sp. z o.o. – Projekt SCS ul. Krzywa Góra 19 we Włocławku Prezydent Miasta Włocławek, działając na podstawie art. 33 w związku z art. 79 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale… Szczegóły
5298 2015-12-09 12:01:51 Decyzja o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (555/dec/2015) Szczegóły
5299 2015-12-09 11:30:13 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (585/wnio/2015) Szczegóły
5300 2015-12-09 11:23:44 Zarządzenie nr 359/2015 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 8 grudnia 2015 Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515), art. 32 ust.… Szczegóły
5301 2015-12-09 11:12:10 Zarządzenie nr 360/2015 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 9 grudnia 2015 Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r., poz.1515)    zarządza się, co następuje:   § 1. Tworzy… Szczegóły
5302 2015-12-09 11:02:39 Zarządzenie nr 354/2015 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 4 grudnia 2015 Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz.645, poz.1318,… Szczegóły
5303 2015-12-09 10:16:27 VI sesja Młodzieżowej Rady Miasta Włocławek PLANOWANY PORZĄDEK OBRAD VI SESJI MŁODZIEŻOWEJ RADY MIASTA WŁOCŁAWEK Data: 9 grudnia 2015 rok Godzina: 16:00 Miejsce: Sala nr 5, Urząd Miasta Włocławek, Pl. Zielony Rynek 11/13 Prowadząca obrady: Przewodnicząca Aleksandra Narożniak Otwarcie… Szczegóły
5304 2015-12-08 16:13:11 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (584/wnio/2015) Szczegóły
5305 2015-12-08 15:20:33 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (583/wnio/2015) Szczegóły
5306 2015-12-08 15:17:49 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (582/wnio/2015) Szczegóły
5307 2015-12-08 14:45:31 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (581/wnio/2015) Szczegóły
5308 2015-12-08 14:36:53 Informacja o wydaniu decyzji w sprawie przebudowy dwóch budynków magazynowych przy ulicy Duninowskiej 9 we Włocławku Na podstawie art. 72 ust. 6 Ustawy z dnia 03 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko… Szczegóły
5309 2015-12-08 14:24:00 Decyzja zatwierdzająca projekt budowlany (554/dec/2015) Szczegóły
5310 2015-12-08 14:03:25 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (553/dec/2015) Szczegóły
« 1 2 3 351 352 353 354 355 356 357 »