Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
5296 2016-04-22 13:56:15 Budowa fontanny chodnikowej na Śródmieściu we Włocławku Szczegóły
5297 2016-04-22 11:55:12 Zarządzenie nr 116/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 22 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania Zespołu Doradczego ds. Budowy Mieszkań Komunalnych Na podstawie art. 31 w związku z art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r., poz. 446) zarządza… Szczegóły
5298 2016-04-22 10:02:51 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę odcinka sieci ciepłowniczej na działkach położonych w obrębie ulicy Sielskiej i ulicy Wesołej we Włocławku Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.) i art.… Szczegóły
5299 2016-04-22 07:33:07 Obwieszczenie o wydaniu decyzji na usunięcie drzewa gat. topola z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Łanowej 1 Prezydent Miasta Włocławek, działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2015 poz. 23), w związku  z art. 83a ust. 7… Szczegóły
5300 2016-04-22 07:31:58 Obwieszczenie o wydaniu decyzji na usunięcie 2 drzew gat. świerk z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. 14 Pułku Piechoty 17 Prezydent Miasta Włocławek, działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2015 poz. 23), w związku  z art. 83a ust. 7… Szczegóły
5301 2016-04-21 17:12:28 Joanna Gralak - Przedszkole Publiczne Nr 12 - Dyrektor Szczegóły
5302 2016-04-21 17:08:52 Jolanta Stańczak - Urząd Miasta Włocławek - Wydział Urbanistyki i Architektury - Dyrektor Szczegóły
5303 2016-04-21 16:52:37 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (175/wnio/2016) Szczegóły
5304 2016-04-21 16:48:23 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (174/wnio/2016) Szczegóły
5305 2016-04-21 16:44:29 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (173/wnio/2016) Szczegóły
5306 2016-04-21 16:38:56 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (172/wnio/2016) Szczegóły
5307 2016-04-21 15:31:38 Uchwała Nr 16/S/2016 Składu Orzekającego Nr 7 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 19 kwietnia 2016 roku w sprawie wyrażania o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Włocławek sprawdzaniu z wykonania budżetu miasta za 2015 rok wraz z informacją o stanie mienia miasta. Szczegóły
5308 2016-04-21 14:51:23 Wniosek o wydanie zmiany zezwolenia na zbieranie odpadów (171/wnio/2016) Szczegóły
5309 2016-04-21 14:17:16 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowie oświetlenia i monitoringu na terenie działki nr 58 obręb Włocławek KM 31 położonej przy ul. Hutniczej 5/7 we Włocławku, dla potrzeb zadania „Budowa placu zabaw i boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 18, ul. Hutnicza 5/7 Włocławek”. Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.) i art.… Szczegóły
5310 2016-04-21 14:08:02 Obwieszczenie zawiadamiam, iż w dniu 15 kwietnia 2016 r. Prezydent Miasta Włocławek wydał postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami oraz pompownią wody sieciowej dla potrzeb Osiedla Mielęcin we Włocławku w ramach projektu inwestycyjnego pn. „Likwidacja niskich emisji na terenie Osiedla Mieszkaniowego Mielęcin” Na podstawie art. 49 i art. 73 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 j.t.) oraz art. 73… Szczegóły
« 1 2 3 351 352 353 354 355 356 357 427 428 429 »