Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
5311 2015-12-08 12:03:36 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 580/wnio/2015 Szczegóły
5312 2015-12-08 11:46:41 Zarządzenie nr 358/2015 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 8 grudnia 2015 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do niezabudowanej nieruchomości, położonej we Włocławku przy ulicy: Celulozowej, oznaczonej ewidencyjnie numerem 15/76 o pow. 0,2675 ha, Łęgskiej 7/9, oznaczonej ewidencyjnie numerem 22/4… Szczegóły
5313 2015-12-08 11:39:17 Raport o oddziaływaniu na środowisko Szczegóły
5314 2015-12-08 10:52:56 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 579/wnio/2015 Szczegóły
5315 2015-12-08 07:43:17 Zarządzenie nr 357/2015 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 7 grudnia 2015 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy: ul. Moniuszki 3-19, stanowiącej część dz. nr. 9/2 KM 68 o pow. 78,00 m2 przeznaczonej do… Szczegóły
5316 2015-12-08 07:40:51 Zarządzenie nr 356/2015 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 7 grudnia 2015 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych położonych we Włocławku przy ulicy: Wodociągowej, oznaczonej jako działka nr 4/3 KM 74/1 o pow. 0,0028 ha, Wodociągowej, oznaczonej jako działka nr 3/12 KM… Szczegóły
5317 2015-12-08 07:37:24 Zarządzenie nr 355/2015 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 7 grudnia 2015 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z… Szczegóły
5318 2015-12-07 12:38:06 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów Szczegóły
5319 2015-12-04 13:36:05 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów Szczegóły
5320 2015-12-04 13:29:46 Interpelacje Radnego Tomasz Nagali z obrad XIII sesji Rady Miasta Szczegóły
5321 2015-12-04 13:27:42 Interpelacje Radnego Józefa Mazierskiego z obrad XIII sesji Rady Miasta Szczegóły
5322 2015-12-04 13:25:55 Interpelacje Radnej Olgi Krut-Horonziak z obrad XIII sesji Rady Miasta Szczegóły
5323 2015-12-04 13:23:48 Interpelacje Radnego Dariusza Jaworskiego z obrad XIII sesji Rady Miasta Szczegóły
5324 2015-12-04 13:22:17 Interpelacje Radnego Jarosława Hupało z obrad XIII sesji Rady Miasta Szczegóły
5325 2015-12-04 13:20:50 Interpelacje Radnej Marioli Gawłowskiej z obrad XIII sesji Rady Miasta Szczegóły
« 1 2 3 352 353 354 355 356 357 »