Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
5311 2016-05-23 10:13:36 Piotr Czarnecki Szczegóły
5312 2016-05-23 10:10:42 Agnieszka Chmielewska Szczegóły
5313 2016-05-23 10:06:18 Damian Chełminiak Szczegóły
5314 2016-05-23 10:03:59 Jacek Buława Szczegóły
5315 2016-05-23 09:48:12 Przewodniczącą Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta Rady Miasta zmieniła termin posiedzenia Komisji na dzień 27 maja br. na godzinę 10.00.Obrady odbędą się w sali nr 5 Urzędu Miasta przy ulicy Zielony Rynek 11/13 budynek „A”. Porządek obrad : 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum. 2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia tj. z dnia 21 kwietnia 2016 r. 3. Zgłaszanie zmian do porządku obrad Komisji. 4.… Szczegóły
5316 2016-05-23 08:22:26 Zarządzenie nr 151/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 20 maja 2016 r w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej we Włocławku, ul. Ogniowa 8/10. Na podstawie art. 36a ust. 1,2 i 13 z związku z art. 5c pkt. 2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz.U. z 2015r. poz. 2156;… Szczegóły
5317 2016-05-23 07:57:18 Zarządzenie nr 150/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 20 maja 2016 r w sprawie powołania Zespołu ds. utworzenia Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych we Włocławku Na podstawie art. 30 ust.1, ust 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446) oraz w związku z Uchwałą Nr… Szczegóły
5318 2016-05-20 12:21:11 Posiedzenie Komisji Kultury i Sportu Rady Miasta zostało zaplanowane na dzień 23 maja br. na godz. 11:00 w sali nr 20 Urzędu Miasta, przy ul. Zielony Rynek 11/13 we Włocławku. Posiedzenie Komisji Kultury i Sportu Rady Miasta zostało zaplanowane na dzień 23 maja br. na godz. 11:00 w sali nr 20 Urzędu Miasta, przy ul. Zielony Rynek 11/13 we Włocławku.… Szczegóły
5319 2016-05-20 12:18:16 Posiedzenie Komisji Zdrowia, Rodziny i Opieki Społecznej Rady Miasta zostało zaplanowane na dzień 23 maja br. na godz. 14:00 w sali nr 20 Urzędu Miasta, przy ul. Zielony Rynek 11/13 we Włocławku. Proponowany porządek obrad: 1.Sprawy organizacyjno-porządkowe: a) otwarcie obrad, b) stwierdzenie quorum, c) przyjęcie protokołu nr 4 z dnia 18 kwietnia 2016 r. oraz protokołu nr 5 z dnia 25 kwietnia… Szczegóły
5320 2016-05-20 12:01:28 W uzgodnieniu z Przewodniczącą Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta Rady Miasta uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 25 maja br. o godzinie 12.00 w sali nr 302 Urzędu Miasta przy ulicy Zielony Rynek 11/13 odbędzie się kolejne posiedzenie Komisji. W uzgodnieniu z Przewodniczącą Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta Rady Miasta uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 25 maja br. o godzinie 12.00 w sali nr 302 Urzędu Miasta przy… Szczegóły
5321 2016-05-20 11:10:28 W uzgodnieniu z Przewodniczącym Komisji Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska uprzejmie informuję, że posiedzenie Komisji Rady Miasta Włocławek odbędzie się w dniu 25 maja 2016r. o godz. 9:30 w siedzibie Urzędu Miasta Włocławek przy ul. Zielony Rynek 11/13 sala 20. W uzgodnieniu z Przewodniczącym Komisji Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska  uprzejmie informuję, że posiedzenie Komisji Rady Miasta Włocławek odbędzie się w dniu 25 maja 2016r. o godz. 9:30 w siedzibie… Szczegóły
5322 2016-05-20 11:02:41 W uzgodnieniu z Przewodniczącą Komisji Edukacji Rady Miasta uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 23 maja br. o godzinie 12.30 w sali nr 20 Urzędu Miasta przy ul. Zielony Rynek 11/13 odbędzie się kolejne posiedzenie Komisji Edukacji. W uzgodnieniu z Przewodniczącą Komisji Edukacji Rady Miasta Panią Mariolą Gawłowską uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 23 maja br. o godzinie 12.30 w sali nr 20 Urzędu Miasta przy ul.… Szczegóły
5323 2016-05-20 10:55:52 Podinspektor ds. rozliczeń podatku VAT w Wydziale Finansów, Referat Rachunkowości Budżetowej Urzędu Szczegóły
5324 2016-05-20 09:31:23 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (240/wnio/2016) Szczegóły
5325 2016-05-20 08:26:31 Wniosek o wydanie decyzji w zakresie zmiany pozwolenia na wytwarzanie odpadów (239/wnio/2016) Szczegóły
« 1 2 3 352 353 354 355 356 357 358 453 454 455 »