Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
5311 2016-04-07 15:13:35 Zarządzenie Nr 97/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 7 kwietnia 2016 r w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego w sprawie wydzierżawienia na czas nieoznaczony części nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2015 r., poz. 1515 ze zm. ) oraz § 8… Szczegóły
5312 2016-04-07 15:00:55 Zarządzenie Nr 96/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 7 kwietnia 2016 r w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy: ul. Toruńskiej, stanowiącej działkę nr 42/153 KM 29 o pow. 344,00 m2 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w drodze przetargowej. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1045, poz. 1515, poz. 1890 )… Szczegóły
5313 2016-04-07 14:55:26 Podinspektor w Wydziale Komunikacji Szczegóły
5314 2016-04-07 14:52:15 Zarządzenie Nr 95/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 7 kwietnia 2016 r w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy: ul. Niecałej 2, stanowiącej część dz. nr. 23 KM 42 o pow. 100,00 m2 przeznaczonej do wydzierżawienia do lat trzech w drodze bezprzetargowej. Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1045, poz. 1515, poz. 1890 ) i art.… Szczegóły
5315 2016-04-07 14:43:01 Zarządzenie Nr 94/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 7 kwietnia 2016 r w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy: ul. Polnej, stanowiącej część dz. nr. 45/1 KM 86 o pow. 34,00 m2 przeznaczonej do wydzierżawienia do lat trzech w drodze bezprzetargowej. Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1045, poz. 1515, poz. 1890 ) i art.… Szczegóły
5316 2016-04-07 14:33:56 Inspektor ds. przygotowania inwestycji drogowych w Wydziale Inwestycji, Referat Planowania, Realizacji i Nadzoru Inwestycji Szczegóły
5317 2016-04-07 14:30:03 Zarządzenie Nr 93/2016 PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK z dnia 7 kwietnia 2016r w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej we Włocławku przy: ul. Płockiej ,stanowiącej część działki nr 18/20 KM 94 o pow. 144,00 m2 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w drodze przetargowej. Na podstawie art.11 ust.1 w związku z art.23 ust.1 pkt 7a oraz art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015r, poz. 1774, poz.… Szczegóły
5318 2016-04-07 14:07:12 Podinspektora w Wydziale Geodezji i Kartografii Szczegóły
5319 2016-04-07 13:37:42 Zarządzenie Nr 92/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 7 kwietnia 2016 r. w sprawie wyboru i ogłoszenia najkorzystniejszej oferty złożonej w otwartym konkursie ofert nr 1 na realizację zadania publicznego w zakresie powierzania, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2016 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze kultury fizycznej. Działając na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2016 r. poz.1045, poz.1890 ) oraz art.13 ust.3 w związku z… Szczegóły
5320 2016-04-07 12:39:29 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (138/wnio/2016) Szczegóły
5321 2016-04-07 12:34:34 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (137/wnio/2016) Szczegóły
5322 2016-04-07 11:28:33 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (136/wnio/2016) Szczegóły
5323 2016-04-07 11:22:42 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (135/wnio/2016) Szczegóły
5324 2016-04-07 11:15:13 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (134/wnio/2016) Szczegóły
5325 2016-04-07 11:03:18 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (122/dec/2016) Szczegóły
« 1 2 3 352 353 354 355 356 357 358 416 417 418 »