Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
46 2018-01-10 14:04:09 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (9/wnio/2018) Szczegóły
47 2018-01-10 14:01:08 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (8/wnio/2018) Szczegóły
48 2018-01-10 12:46:48 Decyzja - pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza (6/dec/2018) Szczegóły
49 2018-01-10 10:38:18 Zarządzenie Nr 4/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1875, poz. 2232) oraz § 6 Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy… Szczegóły
50 2018-01-10 10:32:35 Uchwała nr XXXVII/189/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu pn. „Włocławek – miasto aktywnych rodziców” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko –Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 8 Aktywni na rynku pracy, Działanie 8.4 Godzenie życia zawodowego i rodzinnego, Poddziałanie 8.4.1 Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze Szczegóły
51 2018-01-09 12:27:01 Wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (7/wnio/2018) Szczegóły
52 2018-01-09 11:53:41 Obwieszczenie o wydaniu decyzji na usunięcie drzew z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Uroczej 2 – 4 dz. nr 116/129 KM 32 Prezydent Miasta Włocławek działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) w związku z art. 83a… Szczegóły
53 2018-01-09 11:48:17 Decyzja na usunięcie drzewa (5/dec/2018) Szczegóły
54 2018-01-09 11:44:39 Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew (6/wnio/2018) Szczegóły
55 2018-01-09 11:39:45 Decyzja na usunięcie drzew (4/dec/2018) Szczegóły
56 2018-01-09 11:35:43 Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew (5/wnio/2018) Szczegóły
57 2018-01-09 10:26:15 Obwieszczenie o wydaniu decyzji na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Rajskiej 2 i ul. Sielskiej 5 dz. nr 116/109 obręb Włocławek KM 32 Prezydent Miasta Włocławek, działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) w związku z art. 83a… Szczegóły
58 2018-01-09 10:24:37 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (3/dec/2018) Szczegóły
59 2018-01-09 09:48:22 Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z gospodarstw domowych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Gminy Miasto Włocławek Szczegóły
60 2018-01-05 13:55:56 Bartosz Radziejowski – Urząd Miasta Włocławek – Wydział Finansów – Podinspektor Szczegóły
« 1 2 3 4 5 6 7 355 356 357 »