Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
46 2018-07-06 10:51:24 Zarządzenie nr 188/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 6 lipca 2018 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz rewitalizacji przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego - „Prowadzenie kawiarni obywatelskiej „Śródmieście Cafe” przy ul. 3 Maja 9 we Włocławku”. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz.1000) oraz art. 4 ust.1 pkt 13… Szczegóły
47 2018-07-06 10:23:13 Utrzymanie terenów zieleni na terenie miasta Włocławek z podziałem na 5 zadań – IV postępowanie Szczegóły
48 2018-07-06 09:58:57 Zgłoszenie budowy sieci światłowodowej w zabudowie jednorodzinnej, na terenie dz. nr 1, 2 obręb Michelin KM 02 oraz dz. nr 22/1, 23/1, 22/2, 23/2, 29/9, 35/9, 35/19 obręb Michelin KM 03 w pasie ulic: Szyszkowej, Mielęcińskiej, Zimowej i Pięknej we Włocławku. Doręczenie zgłoszenia Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (Dz.U.2018.1202; z późn. zm.)* Data… Szczegóły
49 2018-07-05 13:27:12 Decyzja na usunięcie drzew (118/dec/2018) Szczegóły
50 2018-07-05 13:24:15 Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew (128/wnio/2018) Szczegóły
51 2018-07-05 11:29:51 Zgłoszenie budowy sieci światłowodowej w zabudowie jednorodzinnej przy ulicy Mielęcińskiej, Zaułek, Łubinowej, Wilgi we Włocławku Doręczenie zgłoszenia Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (Dz.U.2017.1332; tekst jednolity)* Data wpływu… Szczegóły
52 2018-07-05 10:03:12 Zapytanie ofertowe w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, którego wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro. Zamieszczenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość, ogłoszenia Prezydenta Miasta Włocławek wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia. Ogłoszenie składa się z modułów tekstowych. GMK.N.6812.195.2018 Zamawiający: Gmina Miasto Włocławek – Urząd Miasta Włocławek,Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym ul. Zielony Rynek 11/13, 87 – 800 Włocławek NIP: 888 30 31 255 Nazwa zadania : Zamieszczenie w prasie… Szczegóły
53 2018-07-05 10:00:36 Zapytanie ofertowe w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, którego wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro. Zamieszczenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość, ogłoszenia Prezydenta Miasta Włocławek wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia. Ogłoszenie składa się z modułów tekstowych. GMK.N.6812.185.2018 Zamawiający: Gmina Miasto Włocławek – Urząd Miasta Włocławek,Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym ul. Zielony Rynek 11/13, 87 – 800 Włocławek NIP: 888 30 31 255 Nazwa zadania : Zamieszczenie w prasie… Szczegóły
54 2018-07-05 09:56:58 Zapytanie ofertowe w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, którego wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro. Zamieszczenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość, ogłoszenia Prezydenta Miasta Włocławek wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia. Ogłoszenie składa się z modułów tekstowych. GMK.N.6812.189.2018 Zamawiający: Gmina Miasto Włocławek – Urząd Miasta Włocławek,Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym ul. Zielony Rynek 11/13, 87 – 800 Włocławek NIP: 888 30 31 255 Nazwa zadania : Zamieszczenie w prasie… Szczegóły
55 2018-07-05 09:31:11 Zapytanie ofertowe w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, którego wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro. Zamieszczenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość, ogłoszenia Prezydenta Miasta Włocławek wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania, w drodze bezprzetargowej, w użytkowanie wieczyste. Ogłoszenie składa się z modułów tekstowych. GMK.N.6812.197.2018 Zamawiający: Gmina Miasto Włocławek – Urząd Miasta Włocławek,Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym ul. Zielony Rynek 11/13, 87 – 800 Włocławek NIP: 888 30 31 255 Nazwa zadania : Zamieszczenie w prasie… Szczegóły
56 2018-07-05 09:23:30 Przewodniczący Rady Miasta Włocławek Pan Rafał Sobolewski informuje, iż w dniach od 9 lipca do dnia 6 sierpnia 2018r. rozpocznie się nabór wniosków kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego we Włocławku w ramach wyborów uzupełniających na kadencję 2016-2019. Przewodniczący Rady Miasta Włocławek Pan Rafał Sobolewski informuje, iż  w dniach od 9 lipca  do dnia 6 sierpnia 2018r.  rozpocznie się nabór wniosków kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego we… Szczegóły
57 2018-07-05 09:19:04 Zapytanie ofertowe w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, którego wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro. Zamieszczenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość, ogłoszenia Prezydenta Miasta Włocławek wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania, w drodze bezprzetargowej, w użytkowanie wieczyste. Ogłoszenie składa się z modułów tekstowych. GMK.N.6812.200.2018 Zamawiający: Gmina Miasto Włocławek – Urząd Miasta Włocławek,Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym ul. Zielony Rynek 11/13, 87 – 800 Włocławek NIP: 888 30 31 255 Nazwa zadania : Zamieszczenie w prasie… Szczegóły
58 2018-07-05 09:15:19 Zapytanie ofertowe w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, którego wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro. Zamieszczenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość, ogłoszenia Prezydenta Miasta Włocławek wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania, w drodze bezprzetargowej, w użytkowanie wieczyste. Ogłoszenie składa się z modułów tekstowych. GMK.N.6812.188.2018 Zamawiający: Gmina Miasto Włocławek – Urząd Miasta Włocławek,Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym ul. Zielony Rynek 11/13, 87 – 800 Włocławek NIP: 888 30 31 255 Nazwa zadania : Zamieszczenie w prasie… Szczegóły
59 2018-07-05 08:09:35 Zapytanie ofertowe w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, którego wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro. Zamieszczenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość, ogłoszenia Prezydenta Miasta Włocławek wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. Ogłoszenie składa się z modułów tekstowych. GMK.N.6812.199.2018 Zamawiający: Gmina Miasto Włocławek – Urząd Miasta Włocławek,Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym ul. Zielony Rynek 11/13, 87 – 800 Włocławek NIP: 888 30 31 255 Nazwa zadania : Zamieszczenie w prasie lokalnej… Szczegóły
60 2018-07-05 08:05:19 Zapytanie ofertowe w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, którego wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro. Zamieszczenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość, ogłoszenia Prezydenta Miasta Włocławek wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. Ogłoszenie składa się z modułów tekstowych. GMK.N.6812.196.2018 Zamawiający: Gmina Miasto Włocławek – Urząd Miasta Włocławek,Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym ul. Zielony Rynek 11/13, 87 – 800 Włocławek NIP: 888 30 31 255 Nazwa zadania : Zamieszczenie w prasie lokalnej… Szczegóły
« 1 2 3 4 5 6 7 427 428 429 »