Zagospodarowanie Parku im. H. Sienkiewicza od ul. K. Wyszyńksiego do ul. Okrzei Strona południowa – dokumentacja

Zamawiający: Gmina Miasto Włocławek – Urząd Miasta Włocławek
ul. Zielony Rynek 11/13, 87 – 800 Włocławek NIP: 888 30 31 255

Nazwa zadania: Sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania „Zagospodarowanie Parku im. H. Sienkiewicza od ul. Kardynała Wyszyńskiego do ul. Okrzei Strona południowa” – pożądany termin realizacji zadania do  30 listopada 2018r.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.wloclawek.pl

Adres e-mail: inwestycje[at]um[dot]wloclawek[dot]pl

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian