Zamieszczenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość, ogłoszenia Prezydenta Miasta Włocławek wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia. Ogłoszenie składa się z modułów tekstowych

Zamawiający: Gmina Miasto Włocławek – Urząd Miasta Włocławek, Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym
ul. Zielony Rynek 11/13, 87 – 800 Włocławek NIP: 888 30 31 255

Nazwa zadania: Zamieszczenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość, ogłoszenia Prezydenta Miasta Włocławek wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia. Ogłoszenie składa się z modułów tekstowych.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.wloclawek.pl

Adres e-mail: jgalka[at]um[dot]wloclawek[dot]pl

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian