Zapytanie ofertowe w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, którego wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. Wydział Geodezji i Kartografii Urzędu Miasta Włocławek prosi o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie prac polegających na utworzeniu zbiorów inicjalnej bazy danych infrastruktury informacji przestrzennej w zakresie obiektów topograficznych o szczególności zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000 (8D0T500) dla Miasta Włocławek – miasta na prawach powiatu,zgodnie z warunkami technicznymi stanowiącymi Załącznik nr 1 i Załącznik nr 2 do Zapytania o cenę.

Zamawiający: Gmina Miasto Włocławek – Urząd Miasta Włocławek, Wydział Geodezji i Kartografii , ul. Zielony Rynek 11/13, 87 – 800 Włocławek NIP: 888 30 31 255

Nazwa zadania : Wydział Geodezji i Kartografii Urzędu Miasta Włocławek prosi o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie prac polegających na utworzeniu zbiorów inicjalnej bazy danych infrastruktury informacji przestrzennej w zakresie obiektów topograficznych o szczególności zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000 (8D0T500) dla Miasta Włocławek – miasta na prawach powiatu,zgodnie z warunkami technicznymi stanowiącymi Załącznik nr 1 i Załącznik nr 2 do Zapytania o cenę.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.wloclawek.pl

Adres e-mail: kwilk[at]um[dot]wloclawek[dot]pl ; astypulkowska[at]um[dot]wloclawek[dot]pl

Telefon: (54) 411-43-97 ; (54) 414-45-47

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian