Zapytanie ofertowe w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, którego wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro. Zamieszczenie w dniu 24 lipca 2018 r. (wtorek) w prasie wydawanej codziennie od poniedziałku do piątku oraz o zasięgu regionalnym (teren województwa kujawsko-pomorskiego) ogłoszenia Prezydenta Miasta Włocławek o wydaniu decyzji Nr 228/18 z dnia 09 lipca 2018 r. zmieniającej decyzję Prezydenta Miasta Włocławek Nr 268/2016 z dnia 22 sierpnia 2016 r. (znak: UA.AB.6740.608.2016) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej rozbudowę ulicy Grodzkiej od km 0+000 do km 2+140 oraz rozbudowę ulicy Witoszyńskiej od km 0+000 do km 0+287,39 wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa ulicy Grodzkiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą we Włocławku”.

Zamawiający: Gmina Miasto Włocławek – Urząd Miasta Włocławek,Wydział Urbanistyki i Architektury ul. Zielony Rynek 11/13, 87 – 800 Włocławek NIP: 888 30 31 255

Nazwa zadania :Zamieszczenie w dniu 24 lipca 2018 r. (wtorek) w prasie wydawanej codziennie od poniedziałku do piątku oraz o zasięgu regionalnym (teren województwa kujawsko-pomorskiego) ogłoszenia Prezydenta Miasta Włocławek o wydaniu decyzji Nr 228/18 z dnia 09 lipca 2018 r. zmieniającej decyzję Prezydenta Miasta Włocławek Nr 268/2016 z dnia 22 sierpnia 2016 r. (znak: UA.AB.6740.608.2016) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej rozbudowę ulicy Grodzkiej od km 0+000 do km 2+140 oraz rozbudowę ulicy Witoszyńskiej od km 0+000 do km 0+287,39 wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa ulicy Grodzkiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą we Włocławku”.

Ogłoszenie składa się z modułu tekstowego.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.wloclawek.pl

Adres e-mail: architektura[at]um[dot]wloclawek[dot]pl

Telefon: (54) 414-47-48 , 414-44-36

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian