Zapytanie ofertowe w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, którego wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.Zamieszczenie w dniu 28 lutego 2019r. (czwartek) w prasie wydawanej codziennie oraz o zasięgu regionalnym (teren województwa kujawsko-pomorskiego) ogłoszenia Prezydenta Miasta Włocławek o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek dla obszaru położonego pomiędzy ulicami: Wronią, Chmielną, Kraszewskiego, terenem Parku im. Wł. Łokietka, ulicami: Wojskową, Barską, Leśną, Okrężną, Aleją Chopina i ulicą Okrzei. UA.2151.3.2019

Zamawiający: Gmina Miasto Włocławek – Urząd Miasta Włocławek, Wydział Urbanistyki i Architektury, ul. Zielony Rynek 11/13, 87 – 800 Włocławek NIP: 888 30 31 255

Nazwa zadania :Zamieszczenie w dniu 28 lutego 2019r. (czwartek) w prasie wydawanej codziennie oraz o zasięgu regionalnym (teren województwa kujawsko-pomorskiego) ogłoszenia Prezydenta Miasta Włocławek o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek dla obszaru położonego pomiędzy ulicami: Wronią, Chmielną, Kraszewskiego, terenem Parku im. Wł. Łokietka, ulicami: Wojskową, Barską, Leśną, Okrężną, Aleją Chopina i ulicą Okrzei.

Ogłoszenie składa się z modułów tekstowych.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.wloclawek.pl

Adres e-mail: architektura[at]um[dot]wloclawek[dot]pl

Telefon: (54) 414 42 24, 414 4414;

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian