Zapytanie ofertowe w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, którego wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. Kontynuacja realizacji urządzeń placu zabaw Przedszkola Publicznego nr 32 i dostosowane jego do potrzeb dzieci niepełnosprawnych

Zamawiający: Gmina Miasto Włocławek – Urząd Miasta Włocławek, ul. Zielony Rynek 11/13, 87 – 800 Włocławek NIP: 888 30 31 255

Nazwa zadania : Kontynuacja realizacji urządzeń placu zabaw Przedszkola Publicznego nr 32 i dostosowane jego do potrzeb dzieci niepełnosprawnych

Adres strony internetowej zamawiającego: www.wloclawek.pl

Adres e-mail: kstradowska[at]um[dot]wloclawek[dot]pl

Telefon: (54) 414-41-28

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian