Zapytanie ofertowe w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, którego wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. Nazwa zadania inwestycyjnego: „Budowa ul. Żytniej wraz infrastrukturą towarzyszącą”

Zamawiający: Gmina Miasto Włocławek – Urząd Miasta Włocławek
ul. Zielony Rynek 11/13, 87 – 800 Włocławek

Nazwa zadania inwestycyjnego: „Budowa ul. Żytniej wraz infrastrukturą towarzyszącą”

Adres strony internetowej zamawiającego: www.wloclawek.pl

Adres e-mail: inwestycje[at]um[dot]wloclawek[dot]pl ; msuwala[at]um[dot]wloclawek[dot]pl

Telefon: +48 (54) 414 48 15

 

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian