Zapytanie ofertowe w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, którego wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro. Publikacja dwóch artykułów promocyjnych na stronach lokalnych (włocławek) gazety wydawanej w średnim dziennym nakładzie wydania lokalnego min’ 6 000 szt’

Zamawiający: Gmina Miasto Włocławek – Urząd Miasta Włocławek,Wydział Rozwoju Miasta ul. Zielony Rynek 11/13, 87 – 800 Włocławek NIP: 888 30 31 255

Nazwa zadania : Publikacja dwóch artykułów promocyjnych na stronach lokalnych (włocławek) gazety wydawanej w średnim dziennym nakładzie wydania lokalnego min’ 6 000 szt’
Szczegóły publikacji artykułu:
– pełen kolor
– wymiar ogłoszenia: szerokość: min. 260 mm, wysokość: min’ 150 mm

Adres strony internetowej zamawiającego: www.wloclawek.pl

Adres e-mail: aturek1[at]um[dot]wloclawek[dot]pl

Telefon: (54) 414-46-72

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian