Zapytanie ofertowe w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, którego wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. Wycinka drzew na terenie nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto

Zamawiający: Gmina Miasto Włocławek – Urząd Miasta Włocławek
ul. Zielony Rynek 11/13, 87 – 800 Włocławek NIP: 888 30 31 255

Nazwa zadania: Wycinka drzew na terenie nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.wloclawek.pl

Adres e-mail:  gospodarkamiejska[at]um[dot]wloclawek[dot]pl

Telefon: (54) 414 41 58

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian