Zapytanie ofertowe w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, którego wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. Zakup licencji F-Secure Business Suite Premium – wznowienie licencji oraz wsparcie techniczne na okres 36 miesięcy. BI.1333.7.2019

Zamawiający: Gmina Miasto Włocławek – Urząd Miasta Włocławek
ul. Zielony Rynek 11/13, 87 – 800 Włocławek NIP: 888 30 31 255

Nazwa zadania : Zakup licencji F-Secure Business Suite Premium – wznowienie licencji oraz  wsparcie techniczne na okres 36 miesięcy.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.wloclawek.pl

Adres e-mail:  informatyka[at]um[dot]wloclawek[dot]pl

Telefon: (54) 414-44-26

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian