Zapytanie ofertowe w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, którego wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro. Zamieszczenie w dniu od 27 lipca 2018r. do 10 sierpnia 2018r. w prasie wydawanej codziennie od poniedziałku do piątku oraz o zasięgu ogólnopolskim i regionalnym (teren województwa kujawsko-pomorskiego) ogłoszenia Prezydenta Miasta Włocławek w sprawie przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej, im. Zdzisława Arentowicza we Włocławku. Ogłoszenie składa się z modułów tekstowych.

Zamawiający: Gmina Miasto Włocławek – Urząd Miasta Włocławek,Wydział Urbanistyki i Architektury ul. Zielony Rynek 11/13, 87 – 800 Włocławek NIP: 888 30 31 255

Nazwa zadania : Zamieszczenie w dniu od 27 lipca 2018r. do 10 sierpnia 2018r. w prasie wydawanej codziennie od poniedziałku do piątku oraz o zasięgu ogólnopolskim i regionalnym (teren województwa kujawsko-pomorskiego) ogłoszenia Prezydenta Miasta Włocławek w sprawie przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej, im. Zdzisława Arentowicza we Włocławku. Ogłoszenie składa się z modułów tekstowych.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.wloclawek.pl

Adres e-mail: promocja[at]um[dot]wloclawek[dot]pl

Telefon: 54/414-42-06, 414-44-10, 414-43-69

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian