Zapytanie ofertowe w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, którego wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro. Zamieszczenie w prasie lokalnej, wydawanej codziennie od poniedziałku do. piątku, ogłoszenia o wywieszeniu wykazu, obejmującego 11 lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonych zarządzeniem Prezydenta Miasta Włocławek do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, na rzecz najemców, Ogłoszenie składa się z modułów tekstowych. GMK.L.6812.46.2018

Zamawiający: Gmina Miasto Włocławek – Urząd Miasta Włocławek,Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym ul. Zielony Rynek 11/13, 87 – 800 Włocławek NIP: 888 30 31 255

Nazwa zadania : Zamieszczenie w prasie lokalnej, wydawanej codziennie od poniedziałku do. piątku, ogłoszenia o wywieszeniu wykazu, obejmującego 11 lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonych zarządzeniem Prezydenta Miasta Włocławek do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, na rzecz najemców, Ogłoszenie składa się z modułów tekstowych.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.wloclawek.pl

Adres e-mail: ekazmierczak[at]um[dot]wloclawek[dot]pl

Telefon: (54) 414-41-32

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian