Zapytanie ofertowe w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. na wykonywanie kontroli biletów w autobusach MPK oraz kontroli czystości przystanków autobusowych.

Zapytanie ofertowe w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

Zamawiający: Gmina Miasto Włocławek – Urząd Miasta Włocławek
ul. Zielony Rynek 11/13, 87 – 800 Włocławek NIP: 888 30 31 255

Przedmiotem zamówienia jest kontrola biletów w autobusach MPK oraz kontrola czystości przystanków autobusowych, w okresie od 1 maja do 31 maja 2018 r.

Wydział prowadzący sprawę: Wydział Gospodarki Miejskiej , Referat Publicznego Transportu Zbiorowego , 54 414 41 85 

Adres strony internetowej zamawiającego:   www.wloclawek.pl; mwalicki[at]um[dot]wloclawek[dot]pl

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian