Zapytanie ofertowe w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru branży budowlanej dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa, rozbudowa, adaptacja pomieszczeń pod funkcje placówek opiekuńczo-wychowawczych (14-tki)”

Zamawiający: Gmina Miasto Włocławek – Urząd Miasta Włocławek
ul. Zielony Rynek 11/13, 87 – 800 Włocławek NIP: 888 30 31 255

Nazwa zadania: Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru branży budowlanej dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa, rozbudowa, adaptacja pomieszczeń pod funkcje placówek opiekuńczo-wychowawczych  (14-tki)”

Adres strony internetowej zamawiającego: www.wloclawek.pl

Adres e-mail:: poczta[at]um[dot]wloclawek[dot]pl, inwestycje[at]um[dot]wloclawek[dot]pl

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian