Zarządzenie nr 320/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie określenia lokali, w których będą usytuowane na terenie miasta Włocławek punkty nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz harmonogramu udzielania w nich nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Na podstawie art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2017 r, poz.2030; z 2018 r. poz. 1467)

zarządza się, co następuje;

§1. Nieodpłatna pomoc prawna lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego będzie udzielane osobom uprawnionym w okresie od 1 stycznia 2019 r. w czterech lokalach na terenie miasta Włocławek w następujących dniach i godzinach:

Włocławek, ul. Mechaników 1 – od poniedziałku do piątku, od godz.15.00 do godz. 19.00; punkt nieodpłatnej pomocy prawnej obsługiwany przez radców prawnych;Włocławek, ul. Żytnia 58 – od poniedziałku do piątku, od godz. 14.00 do godz. 18.00; punkt nieodpłatnej pomocy prawnej obsługiwany przez adwokatów;Włocławek, ul. Żabia 12a – od poniedziałku do piątku, od godz. 8.30 do godz. 12.30; punkt świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego obsługiwany przez organizację pozarządową;Włocławek, ul. Długa 28 – od poniedziałku do piątku, od godz. 13.00 do 17.00. punkt nieodpłatnej pomocy prawnej obsługiwany przez organizację pozarządową.

§2. Traci moc obowiązującą Zarządzenie Nr 258/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 27 września 2017 r. w sprawie określenia lokali, w których będą usytuowane na terenie miasta Włocławek punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz harmonogramu udzielania w nich nieodpłatnej pomocy prawnej.

§3. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2019 r.

2.  Zarządzenie polega podaniu do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian