Zgłoszenie budowy osiedlowej sieci ciepłowniczej z przyłączem do budynku mieszkalnego przy ulicy Celulozowej, na terenie dz. nr 15/62 i 15/65 obręb Włocławek KM 87 we Włocławku.

Doręczenie zgłoszenia

Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (Dz.U.2019.1186; z późn. zm.)*

Data wpływu do organu: 10 lipca 2019 r.

Imię i nazwisko albo nazwa inwestor: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

Adres robót budowlanych: ulica Celulozowa

Opis projektowanego obiektu:  budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej z przyłączem do budynku mieszkalnego przy ulicy Celulozowej, na terenie dz. nr 15/62 i 15/65 obręb Włocławek KM 87 we Włocławku.

Informacje

Rejestr zmian