Zgłoszenie zmian w instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne (19/zglo/2019)

  • Nr karty/rok 19/zglo/2019
  • Rodzaj dokumentu Zgłoszenia (19/zglo/2019)
  • Temat dokumentu ochrona przed polami elektromagnetycznymi
  • Nazwa dokumentu Zgłoszenie zmian w instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne (19/zglo/2019)
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Zgłoszenie zmian w instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne – stacja bazowa telefonii komórkowej Nr BT 42987 WŁOCŁAWEK MICHELIN WIEŻA ul. Jana Pawła II 15 we Włocławku, w zakresie wielkości i rodzaju emisji
  • Obszar, którego dokument dotyczy Włocławek, województwo kujawsko-pomorskie
  • Znak sprawy S.6222.23.2019
  • Dokument wytworzył Z upoważnienia Polkomtel Infrastruktura Sp. z o.o. ELTEL Networks Mateusz Oleszkiewicz
  • Data dokumentu 31.05.2019
  • Dokument zatwierdził Z upoważnienia Polkomtel Infrastruktura Sp. z o.o. ELTEL Networks Mateusz Oleszkiewicz
  • Data zatwierdzenia dokumentu 31.05.2019
  • Miejsce przechowywania dokumentu Wydział Środowiska Urząd Miasta Włocławek ul. 3-go maja 22 I piętro pokój nr 18 tel. 54 414-13-07
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu Brak
  • Czy dokument jest ostateczny tak
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie Brak
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 18.06.2019
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Informacje

Rejestr zmian