Zgłoszenie zmian w instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne (36/zglo/2018)

  • Nr karty/rok 36/zglo/2018
  • Rodzaj dokumentu Zgłoszenia (36/zglo/2018)
  • Temat dokumentu ochrona przed polami elektromagnetycznymi
  • Nazwa dokumentu Zgłoszenie zmian w instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne (36/zglo/2018)
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Zgłoszenie zmian w instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne operatora Orange – stacja bazowa telefonii komórkowej Nr (47012N!) Kościół NMP ul. Robotnicza 3 we Włocławku.
  • Obszar, którego dokument dotyczy Włocławek, województwo kujawsko-pomorskie
  • Znak sprawy S.6222.38.2018
  • Dokument wytworzył NetWorkS! Sp. z o.o. w Gdańsku Pełnomocnik Anna Ziarkowska
  • Data dokumentu 03.08.2018
  • Dokument zatwierdził NetWorkS! Sp. z o.o. w Gdańsku Pełnomocnik Anna Ziarkowska
  • Data zatwierdzenia dokumentu 03.08.2018
  • Miejsce przechowywania dokumentu Wydział Środowiska Urząd Miasta Włocławek ul. 3-go maja 22 I piętro pokój nr 19/20 tel. 54 414-13-07
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu Brak
  • Czy dokument jest ostateczny tak
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie 31/zglo/2016
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 10.08.2018
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Informacje

Rejestr zmian