Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 03.12.2021 Zarządzenie nr 432/2021Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 3 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Królewieckiej 31, stanowiącej działkę nr 75 KM 50 (obręb Włocławek) o pow. 21,00 m2, przeznaczonej do wydzierżawienia do lat trzech w drodze bezprzetargowej. Szczegóły
Artykuł 03.12.2021 Zgłoszenie budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym przy ulicy Rakutowskiej 12/1 we Włocławku Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 03.12.2021 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (195/dec/2021) Szczegóły
Artykuł 02.12.2021 Zarządzenie nr 431/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Włocławek na 2021 rok Szczegóły
Artykuł 02.12.2021 Zmiany w rejestrach CEIDG po 13 grudnia 2021 r. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 02.12.2021 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (194/dec/2021) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 01.12.2021 Decyzja (193/dec/2021) Szczegóły
Artykuł 01.12.2021 Informacja o wydaniu decyzji na budowę budynku kotłowni gazowej na jeden kocioł o mocy 550 kW z kominem wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działki nr 1/37 obręb Włocławek KM 100 przy ulicy Duninowskiej we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 01.12.2021 Obwieszczenie o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę budynku kotłowni gazowej na jeden kocioł o mocy 550 kW z kominem wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działki nr 1/37 obręb Włocławek KM 100 przy ulicy Duninowskiej we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 01.12.2021 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie kolumbarium na terenie Cmentarza Komunalnego we Włocławku na terenie działki nr 1/2 obręb Włocławek KM 109 przy Alei Chopina 3-5 we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 01.12.2021 Zgłoszenie budowy wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego, na terenie działki nr 3/4 obręb Włocławek KM 13 przy ul. Dobrzyńskiej 24 we Włocławku Szczegóły
Artykuł 01.12.2021 Wydział Edukacji Urzędu Miasta Włocławek informuje, że wypłata stypendium szkolnego za okres od września do grudnia 2021r. dla osób, które przedstawiły faktury i/lub rachunki potwierdzające zakupy na cele edukacyjne w całej przyznanej kwocie stypendium, odbędzie się w następujący sposób: Szczegóły
Artykuł 30.11.2021 Zgromadzenie publiczne: W dniu 4 grudnia 2021 r. o godz. 14.00 (nastąpiła zmiana godziny) na Placu Wolności we Włocławku rozpocznie się zgromadzenie modlitewne „Stop pedofilii, stop aborcji”. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 30.11.2021 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/ krzewów (205/wnio/2021) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 30.11.2021 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/ krzewów (204/wnio/2021) Szczegóły
« 1 2 3 761 762 »