Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 15.10.2021 Obwieszczenie o zebranych materiałach i dowodach przed wydaniem decyzji na usunięcie drzew z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Skarżyńskiego 2 dz. nr 138 KM 55 Szczegóły
Artykuł 15.10.2021 Obwieszczenie o zebranych materiałach i dowodach przed wydaniem decyzji na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Kolskiej 3 dz. nr 143 KM 55 Szczegóły
Artykuł 15.10.2021 Monika Krajewska – Przedszkole Publiczne Nr 13 – Nauczyciel wychowania przedszkolnego Szczegóły
Artykuł 15.10.2021 Zgłoszenie budowy wewnętrznej instalacji gazowej w istniejącym budynku mieszkalnym jednorodzinnym, na terenie działki nr 28 obręb Michelin KM 10 przy ul. Brzezinowej 30 we Włocławku Szczegóły
Artykuł 14.10.2021 Zgłoszenie budowy wewnętrznej instalacji gazowej w istniejącym budynku mieszkalnym jednorodzinnym, na terenie działki nr 162/3 obręb Michelin KM 20 przy ul. Bluszczowej 26B we Włocławku Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 14.10.2021 Decyzja – zmiana pozwolenia na wprowadzanie pyłów do powietrza (171/dec/2021) Szczegóły
Artykuł 14.10.2021 Obwieszczenie dla stron postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji oczyszczania ścieków z zamkniętym obiegiem wody dla Zakładu D&R Dispesion and Resins Sp. z o.o. we Włocławku dz. nr 1/21 obręb Włocławek KM 100. Szczegóły
Artykuł 14.10.2021 Zarządzenie nr 390/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 11 października 2021 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Włocławek na 2021 rok Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 14.10.2021 Podinspektor w Wydziale Urbanistyki i Architektury, Referat Zagospodarowania Przestrzennego Szczegóły
Artykuł 14.10.2021 Zgłoszenie budowy odcinka sieci wodociągowej z przyłączami do projektowanych budynków mieszkalnych przy ulicy Dobrzyńskiej we Włocławku Szczegóły
Artykuł 14.10.2021 Zarządzenie nr 393/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 14 października 2021 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie Gminy Miasto Włocławek. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 14.10.2021 Wniosek o zmianę pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza (183/wnio/2021) Szczegóły
Artykuł 14.10.2021 Informacja Prezydenta Miasta Włocławek o przyjęciu Uchwały Nr XXXIX/120/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 września 2021r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek dla obszaru położonego w części jednostki strukturalnej Zazamcze, pomiędzy: ulicą Toruńską, Żwirową, terenami kolejowymi, ulicą Promienną, terenami kolejowymi, ulicą Hutniczą, Budowlanych, Wieniecką i granicą miasta Szczegóły
Artykuł 13.10.2021 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Włocławek o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej na Zalew Włocławski odcinek od ulicy Płockiej do Przystani na Zalewie Włocławskim Szczegóły
Artykuł 13.10.2021 Zgłoszenie budowy zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej w istniejącym budynku mieszkalnym przy ulicy Paprociej 77 we Włocławku Szczegóły
« 1 2 3 747 748 »