Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 10.05.2021 Zgłoszenie budowy gazociągu średniego ciśnienia DN90 PE wraz z przyłączami gazowymi DN 32 PE w ulicy Willowej we Włocławku Szczegóły
Artykuł 10.05.2021 Zarządzenie nr 174/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 10 maja 2021r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Toruńskiej, działka nr 44/2 (Włocławek KM 29) o pow. 15,00 m2 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w drodze przetargowej. Szczegóły
Artykuł 10.05.2021 Obwieszczenie o wydaniu zezwolenia na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Zbiegniewskiej 4. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 07.05.2021 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (41/dec/2021) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 07.05.2021 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/ krzewów (54/wnio/2021) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 07.05.2021 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/ krzewów (53/wnio/2021) Szczegóły
Artykuł 07.05.2021 Zarządzenie nr 173/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 07 maja 2021r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego dotyczącego wydzierżawienia na czas nieoznaczony części nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek. Szczegóły
Artykuł 07.05.2021 Zarządzenie nr 172/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 07 maja 2021r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego dotyczącego wydzierżawienia na czas nieoznaczony części nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek. Szczegóły
Artykuł 07.05.2021 Zarządzenie nr 171/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 07 maja 2021r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego ograniczonego dotyczącego wydzierżawienia na czas nieoznaczony części nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek. Szczegóły
Artykuł 07.05.2021 Zarządzenie nr 170/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 07 maja 2021r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego dotyczącego wydzierżawienia na czas nieoznaczony części nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek. Szczegóły
Artykuł 07.05.2021 Zarządzenie nr 169/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 07 maja 2021r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego dotyczącego wydzierżawienia na czas nieoznaczony części nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek. Szczegóły
Artykuł 07.05.2021 Zarządzenie nr 168/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 07 maja 2021r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego dotyczącego wydzierżawienia na czas nieoznaczony części nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek. Szczegóły
Artykuł 07.05.2021 Zarządzenie nr 167/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 06 maja 2021r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Wąskiej, stanowiącej działkę nr 64/2 (Włocławek KM 36) o pow. 69,00 m2, przeznaczonej do wydzierżawienia na okres jednego roku w drodze bezprzetargowej. Szczegóły
Artykuł 07.05.2021 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę sieci gazowej ś/c PE dn63 na terenie działek nr 24/12, 24/29, 24/36 obręb Włocławek KM 121 przy ul. Nad Strugą we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 07.05.2021 Zarządzenie nr 166/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Włocławek na 2021 rok Szczegóły
« 1 2 3 689 690 »