Typ Data Tytuł
Artykuł 04.07.2018 Zarządzenie nr 187/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej, do przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokali użytkowych, stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek, na okres powyżej lat trzech. Szczegóły
Artykuł 04.07.2018 I przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie nw. nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ulicy ul. Polnej 87, oznaczonej jako działka nr 45/1 KM 86 o pow. 34,00 m2 Szczegóły
Artykuł 04.07.2018 Zarządzenie nr 186/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na udzielanie mieszkańcom Włocławka gwarantowanych świadczeń zdrowotnych z zakresu terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz powołania Komisji Konkursowej. Szczegóły
Artykuł 04.07.2018 Obwieszczenie dot. postępowania w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy Pl. Kolanowszczyzna 15. Szczegóły
Artykuł 04.07.2018 Zapytanie ofertowe w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, którego wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro. Przedstawienie oferty na wykonanie usługi, polegającej na opracowaniu, zgodnie z wymogami art. 71 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane /Dz. U. z 2018 r. poz. 1202/, dokumentacji na zmianę sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego nr 5, usytuowanego w budynku położonym przy Zielonym Rynku 20 we Włocławku /dz. nr 124/4 KM 50/, na lokal usługowy. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 03.07.2018 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (127/wnio/2018) Szczegóły
Artykuł 03.07.2018 Obwieszczenie o wydaniu decyzji na usunięcie drzew z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Hutniczej 2 / Toruńskiej 69 dz. nr 63/12 KM 31. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 03.07.2018 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (116/dec/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 03.07.2018 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (126/wnio/2018) Szczegóły
Artykuł 03.07.2018 Obwieszczenie o wydanym postanowieniu w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej ORANGE-WŁOCŁAWEK SZKLARNIE: wieży kratownicowej o wysokości całkowitej do 50 m n.p.t. z 6 antenami sektorowymi i 1 anteną radioliniową, ramy pod szafy teletechniczne, szaf teletechnicznych oraz elementów infrastruktury stacji bazowej jak np.: moduły, komponenty toru antenowego, drogi kablowe i światłowodowe, przyłącze elektryczne wraz z szafkami elektrycznymi na terenie działki nr 31 obręb Włocławek KM 26 położonej przy ul. Korabnickiej 2 we Włocławku, wszczętym na wniosek firmy ORANGE POLSKA S.A. reprezentowanej przez Pana Marcina Michalskiego ATEM-Polska Sp. z o.o., Prezydent Miasta Włocławek postanowieniem z dnia 3 lipca 2018 r. odmówił uwzględnienia żądania dowodowego dotyczącego przeprowadzenia rozprawy administracyjnej. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 03.07.2018 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (125/wnio/2018) Szczegóły
Akty prawne 03.07.2018 Uchwała nr XLV/90/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie przekazania skargi Szczegóły
Akty prawne 03.07.2018 Uchwała nr XLV/89/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków Szczegóły
Akty prawne 03.07.2018 Uchwała nr XLV/88/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznanych Gminie Miasto Włocławek na realizację w 2018 roku zadań na rzecz osób niepełnosprawnych. Szczegóły
Akty prawne 03.07.2018 Uchwała nr XLV/87/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udział Gminy Miasto Włocławek, jako Partnera w projekcie współfinansowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działanie 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, Poddziałanie 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną, w konkursie nr RPKP.06.01.02 – IZ.00 – 04.191/18. Szczegóły
« 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420421422423424425426427428429430431432433434435436437438439440441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470471472473474475476477478479480481482483484485486487488489490491492493494495496497498499500501502503504505506507508509510511512513514515516517518519520521522523524525526527528529530531532533534535536537538539540541542543544545546547548549550551552553554555556557558559560561562563564565566567568569570571572573574575576577578579580581582583584585586587588589590591592593594595596597598599600601602603604 »