Typ Data Tytuł
Akty prawne 13.06.2018 Uchwała nr XLIV/68/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 5 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Rocznego Programu współpracy Gminy Miasto Włocławek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2018. Szczegóły
Akty prawne 13.06.2018 Uchwała nr XLIV/67/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Programu współpracy Gminy Miasto Włocławek z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2017″. Szczegóły
Akty prawne 13.06.2018 Uchwała nr XLIV/66/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasto Włocławek do projektu współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Operacja Rozwój – Oś priorytetowa – I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.4 „Młodzież solidarna w działaniu” w ramach konkursu nr POWR.01.04.00-IP.03-00-001/18 Szczegóły
Akty prawne 13.06.2018 Uchwała nr XLIV/65/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie Gminy Miasto Włocławek z Lokalnego Funduszu Pożyczkowego „Samorządowa Polska” Włocławek spółka z o.o. z siedzibą we Włocławku (KRS 0000533665) oraz zbycie udziałów Gminy Miasto Włocławek w Lokalnym Funduszu Pożyczkowym „Samorządowa Polska” Włocławek spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Włocławku (KRS 0000533665). Szczegóły
Akty prawne 13.06.2018 Uchwała nr XLIV/64/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie Gminy Miasto Włocławek z Krajowego Funduszu Seniora spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000463168) oraz zbycie udziałów Gminy Miasto Włocławek w Krajowym Funduszu Seniora spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (KRS 0000463168). Szczegóły
Akty prawne 13.06.2018 Uchwała nr XLIV/63/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w latach 2016 – 2017 „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Włocławek na lata 2016 – 2019”. Szczegóły
Akty prawne 13.06.2018 Uchwała nr XLIV/62/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek dla obszaru położonego w rejonie ulic: Kościuszki, Okrzei, Wroniej, Al. Chopina, Warszawskiej. Szczegóły
Akty prawne 13.06.2018 Uchwała nr XLIV/61/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 5 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej we Włocławku Szczegóły
Akty prawne 13.06.2018 Uchwała nr XLIV/60/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 5 czerwca 2018 r. uchylająca uchwałę w sprawie określenia formy organizacyjno – prawnej Straży Miejskiej we Włocławku i nadania jej Regulaminu Organizacyjnego Szczegóły
Akty prawne 13.06.2018 Uchwała nr XLIV/59/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Włocławek do zaciągania zobowiązań przekraczających rok budżetowy Szczegóły
Akty prawne 13.06.2018 Uchwała nr XLIV/58/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Włocławek do zaciągania zobowiązania związanego z realizacją projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”, którego Beneficjentem jest Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, a Partnerem Gmina Miasto Włocławek Szczegóły
Akty prawne 13.06.2018 Uchwała nr XLIV/57/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Włocławek do zaciągania zobowiązania związanego z realizacją przedsięwzięcia dotyczącego utrzymania i konserwacji oświetlenia ulic miasta Włocławek. Szczegóły
Akty prawne 13.06.2018 Uchwała nr XLIV/56/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasto Włocławek do projektu współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.2 Włączenie społeczne, Poddziałanie – 9.2.2 Aktywne włączenie społeczne młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym, w partnerstwie z Województwem Kujawsko – Pomorskim – partnerem wiodącym, Powiatem nakielskim, Powiatem mogileńskim, Powiatem inowrocławskim, pt.: „Wykluczenie – nie ma MOWy!” Szczegóły
Akty prawne 13.06.2018 Uchwała nr XLIV/55/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 5 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej pod nazwą Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych we Włocławku oraz nadania jej statutu Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 13.06.2018 Decyzja na usunięcie drzew (99/dec/2018) Szczegóły
« 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420421422423424425426427428429430431432433434435436437438439440441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470471472473474475476477478479480481482483484485486487488489490491492493494495496497498499500501502503504505506507508509510511512513514515516517518519520521522523524525526527528529530531532533534535536537538539540541542543544545546547548549550551552553554555556557558559560561562563564565566567568569570571572573574575576577578579580581582583584585586587588589590591592593594595596597598599600 »