Typ Data Tytuł
Akty prawne 30.06.2017 Uchwała nr XXXII/85/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 22 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Miasto Włocławek oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Szczegóły
Akty prawne 30.06.2017 Uchwała nr XXXII/84/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Włocławek Szczegóły
Akty prawne 30.06.2017 Uchwała nr XXXII/83/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zaliczenia niektórych ulic/dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu Szczegóły
Akty prawne 30.06.2017 Uchwała nr XXXII/82/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej Szczegóły
Akty prawne 30.06.2017 Uchwała nr XXXII/81/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia Raportu z wykonania „Programu ochrony środowiska dla miasta Włocławek na lata 2014-2017 z perspektywą na lata 2018-2021”, za lata 2014 – 2016 Szczegóły
Akty prawne 30.06.2017 Uchwała nr XXXII/80/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 22 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasto Włocławek do projektu pn. „Invest in Bit CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa Kujawsko – Pomorskiego”, współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 EFRR Szczegóły
Akty prawne 30.06.2017 Uchwała nr XXXII/79/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 22 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku dochodów, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania w nim zmian i ich zatwierdzania. Szczegóły
Akty prawne 30.06.2017 Uchwała nr XXXII/78/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasto Włocławek do projektu współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 10 Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2. Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie – 10.2.2 Kształcenie ogólne, w partnerstwie z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową we Włocławku – partnerem wiodącym, w ramach konkursu Nr RPKP.10.02.02-IZ.00-04-113/17. Szczegóły
Akty prawne 30.06.2017 Uchwała nr XXXII/77/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 22 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych Szczegóły
Akty prawne 30.06.2017 Uchwała nr XXXII/76/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 22 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Środowiskowy Dom Samopomocy we Włocławku. Szczegóły
Akty prawne 30.06.2017 Uchwała nr XXXII/75/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Programu współpracy Gminy Miasto Włocławek z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2016″. Szczegóły
Akty prawne 30.06.2017 Uchwała nr XXXII/74/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 22 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwalę w sprawie wysokości opłat za korzystanie z miejskich obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych użyteczności publicznej pozostających w trwałym zarządzie Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włocławku. Szczegóły
Akty prawne 30.06.2017 Uchwała nr XXXII/73/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek dla obszaru położonego w rejonie ulic: Kapitulnej, Planty, Kruszyńskiej, Broniewskiego, Prusa i Słonecznej Szczegóły
Akty prawne 30.06.2017 Uchwała nr XXXII/72/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 22 czerwca 2017 r.w sprawie przyznania w roku 2017 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków Szczegóły
Akty prawne 30.06.2017 Uchwała nr XXXII/71/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 22 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017- 2028 Szczegóły
« 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420421422423424425426427428429430431432433434435436437438439440441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470471472473474475476477478479480481482483484485486487488489490491492493494495496497498499500501502503504505506507508509510511512513514515516517518519520521522523524525526527528529530531532533534535536537538539540541542543544545546547548549550551552553554555556557558559560561562563564565566567568569570571572573574575576577578579580581582583584585586587588589590591592593 »