Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 02.09.2021 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/ krzewów (137/wnio/2021) Szczegóły
Artykuł 01.09.2021 Interpelacje obrad XXXVII sesji Rady Miasta, z dnia 31.08.2021 r. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 01.09.2021 Wniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza (136/wnio/2021) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 01.09.2021 Wniosek o wydanie decyzji w zakresie pozwolenia na wytwarzanie odpadów (135/wnio/2021) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 01.09.2021 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (127/dec/2021) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 01.09.2021 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/ krzewów (134/wnio/2021) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 31.08.2021 Decyzja o umorzeniu postępowania (126/dec/2021) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 31.08.2021 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (125/dec/2021) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 31.08.2021 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/ krzewów (133/wnio/2021) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 25.08.2021 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (124/dec/2021) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 24.08.2021 Decyzja na usunięcie drzew (123/dec/2021) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 24.08.2021 Decyzja na usunięcie drzew (122/dec/2021) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 24.08.2021 Decyzja na usunięcie drzew (121/dec/2021) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 24.08.2021 Decyzja na usunięcie drzew (120/dec/2021) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 24.08.2021 Decyzja na usunięcie drzew (119/dec/2021) Szczegóły