Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 27.05.2021 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (54/dec/2021) Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 26.05.2021 Starszy Poborca w Wydziale Windykacji i Egzekucji – ¼ etatu Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 26.05.2021 Inspektor ds. obsługi sekretariatu w Wydziale Organizacyjno – Prawnym i Kadr Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 26.05.2021 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (53/dec/2021) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 26.05.2021 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (52/dec/2021) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 25.05.2021 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (68/wnio/2021) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 25.05.2021 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (67/wnio/2021) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 25.05.2021 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (66/wnio/2021) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 24.05.2021 Zgłoszenie zmian w instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne (7/zglo/2021) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 24.05.2021 wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew (65/wnio/2021) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 21.05.2021 wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew (64/wnio/2021) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 21.05.2021 decyzja na usunięcie drzew (51/dec/2021) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 21.05.2021 decyzja na usunięcie drzew (50/dec/2021) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 21.05.2021 Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew (63/wnio/2021) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 21.05.2021 Decyzja na usunięcie drzew (49/dec/2021) Szczegóły