Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 09.10.2018 Decyzja (167/dec/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 09.10.2018 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (170/wnio/2017) Szczegóły
Akty prawne 09.10.2018 Uchwała nr L/134/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 września 2018 r. w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Włocławek do zaciągnięcia zobowiązania przekraczającego rok budżetowy na zawarcie umowy na asystę techniczną i konserwację oprogramowania użytkowego Zintegrowanego Systemu Wspomagania Zarządzania Miastem – System OTAGO Szczegóły
Akty prawne 09.10.2018 Uchwała nr L/133/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Włocławek do zaciągania zobowiązań przekraczających rok budżetowy Szczegóły
Akty prawne 09.10.2018 Uchwała nr L/132/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 września 2018 r. w sprawie przekształcenia Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „MALUCH” we Włocławku w dwie odrębne placówki opiekuńczo-wychowawcze i zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej, organizacyjnej oraz specjalistycznej Szczegóły
Akty prawne 09.10.2018 Uchwała nr L/131/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zmian w organizacji Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej we Włocławku Szczegóły
Akty prawne 09.10.2018 Uchwała nr L/130/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018- 2028 Szczegóły
Akty prawne 09.10.2018 Uchwała nr L/129/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2018 rok Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 08.10.2018 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek (11/proj/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 08.10.2018 Prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek (11/prog/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 08.10.2018 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek (10/proj/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 08.10.2018 Prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek (10/prog/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 08.10.2018 Decyzja zmieniająca decyzja na usunięcie drzew/krzewów (166/dec/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 04.10.2018 Decyzja (165/dec/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 04.10.2018 Decyzja (164/dec/2018) Szczegóły