Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 04.03.2019 Decyzja na usunięcie drzew (40/dec/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 04.03.2019 Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew (39/wnio/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 04.03.2019 Decyzja na usunięcie drzew (39/dec/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 04.03.2019 Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew (38/wnio/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 04.03.2019 Decyzja – zmiana pozwolenia na wprowadzanie pyłów do powietrza (38/dec/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 04.03.2019 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (37/dec/2019) Szczegóły
Zamówienia publiczne 01.03.2019 Wykonanie wycen nieruchomości gruntowych niezabudowanych i zabudowanych oraz wykonanie wycen i inwentaryzacji lokali mieszkalnych, z podziałem na 4 zadania Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 01.03.2019 Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew (37/wnio/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 01.03.2019 Decyzja na usunięcie drzew (36/dec/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 01.03.2019 Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew (36/wnio/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 01.03.2019 Decyzja na usunięcie drzew (35/dec/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 01.03.2019 Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew (35/wnio/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 01.03.2019 Decyzja na usunięcie drzew (34/dec/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 01.03.2019 Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew (34/wnio/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 28.02.2019 Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew (33/wnio/2019) Szczegóły