Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 08.01.2019 Zgłoszenie zakończenia eksploatacji instalacji niewymagającej pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza (1/zglo/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 04.01.2019 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (3/dec/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 04.01.2019 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (2/dec/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 04.01.2019 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (1/dec/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 04.01.2019 Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne (51/zglo/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 03.01.2019 Wniosek (214/wnio/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 02.01.2019 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (196/dec/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 02.01.2019 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (213/wnio/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 28.12.2018 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (212/wnio/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 27.12.2018 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (211/wnio/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 27.12.2018 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (195/dec/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 21.12.2018 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (210/wnio/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 20.12.2018 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (194/dec/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 20.12.2018 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (193/dec/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 20.12.2018 Decyzja na usunięcie drzew (192/dec/2018) Szczegóły