Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 20.12.2018 Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew (209/wnio/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 14.12.2018 Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne (50/zglo/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 14.12.2018 Instalacja wytwarzająca pola elektromagnetyczne (49/zglo/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 12.12.2018 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (208/wnio/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 12.12.2018 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (207/wnio/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 11.12.2018 Zgłoszenie instalacji niewymagającej pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza (48/zglo/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 11.12.2018 Wniosek o uchylenie i wydanie nowego pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza (206/wnio/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 07.12.2018 Postanowienie o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (13/post/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 04.12.2018 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (205/wnio/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 04.12.2018 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (204/wnio/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 04.12.2018 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (203/wnio/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 04.12.2018 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (191/dec/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 29.11.2018 Decyzja na usunięcie drzew (190/dec/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 29.11.2018 Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew (202/wnio/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 29.11.2018 Decyzja na usunięcie drzew (189/dec/2018) Szczegóły