Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Akty prawne 07.09.2018 Uchwała nr XLVIII/97/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta Włocławek Szczegóły
Akty prawne 07.09.2018 Uchwała nr XLVIII/96/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 31 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018- 2028 Szczegóły
Akty prawne 07.09.2018 Uchwała nr XLVIII/95/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 31 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2018 rok Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 06.09.2018 Wniosek o wydanie decyzji w zakresie zmiany pozwolenia na wytwarzanie odpadów (159/wnio/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 06.09.2018 Wniosek o nieistotną zmianę pozwolenia zintegrowanego (158/wnio/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 05.09.2018 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (149/dec/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 03.09.2018 Decyzja o dopuszczalnym poziomie hałasu w środowisku (148/dec/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 30.08.2018 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek (9/proj/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 30.08.2018 Prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek – ze zmianami (9/prog/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 30.08.2018 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek (8/proj/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 30.08.2018 Prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek ze zmianami (8/prog/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 29.08.2018 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (147/dec/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 28.08.2018 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (146/dec/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 28.08.2018 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (157/wnio/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 28.08.2018 Decyzja pozwolenia na budowę (145/dec/2018) Szczegóły