Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 02.01.2019 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (196/dec/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 02.01.2019 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (213/wnio/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 28.12.2018 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (212/wnio/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 27.12.2018 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (211/wnio/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 27.12.2018 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (195/dec/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 21.12.2018 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (210/wnio/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 20.12.2018 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (194/dec/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 20.12.2018 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (193/dec/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 20.12.2018 Decyzja na usunięcie drzew (192/dec/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 20.12.2018 Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew (209/wnio/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 14.12.2018 Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne (50/zglo/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 14.12.2018 Instalacja wytwarzająca pola elektromagnetyczne (49/zglo/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 12.12.2018 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (208/wnio/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 12.12.2018 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (207/wnio/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 11.12.2018 Zgłoszenie instalacji niewymagającej pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza (48/zglo/2018) Szczegóły