Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 30.10.2018 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (187/wnio/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 30.10.2018 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (186/wnio/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 30.10.2018 Zgłoszenie zmian w instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne (44/zglo/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 30.10.2018 Zgłoszenie instalacji niewymagającej pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza (43/zglo/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 29.10.2018 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (185/wnio/2018) Szczegóły
Akty prawne 25.10.2018 Uchwała nr LI/148/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 16 października 2018 r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawki procentowej od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości dla spółdzielni mieszkaniowych Szczegóły
Akty prawne 25.10.2018 Uchwała nr LI/147/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 16 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych przy zbywaniu prawa własności nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek, na rzecz członków wspólnot mieszkaniowych oraz spółdzielni mieszkaniowych, celem poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych Szczegóły
Akty prawne 25.10.2018 Uchwała nr LI/146/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 16 października 2018 r. w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Włocławek do zaciągnięcia zobowiązania związanego z realizacją przedsięwzięcia dotyczącego zakupu energii elektrycznej na potrzeby jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Włocławek oraz oświetlenia ulicznego Szczegóły
Akty prawne 25.10.2018 Uchwała nr LI/145/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 16 października 2018 r. w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Włocławek do zaciągania zobowiązania związanego z realizacją przedsięwzięcia dotyczącego bieżącej konserwacji i remontów przystanków komunikacyjnych na terenie miasta Włocławek wraz z usuwaniem skutków wandalizmu. Szczegóły
Akty prawne 25.10.2018 Uchwała nr LI/144/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 16 października 2018 r. w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta do zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania pn. ,,Sylwester miejski”. Szczegóły
Akty prawne 25.10.2018 Uchwała nr LI/143/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 16 października 2018 r. w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta do zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania pn.,,Prezentacja w mediach lokalnych życzeń świąteczno-noworocznych kierowanych do mieszkańców Włocławka” Szczegóły
Akty prawne 25.10.2018 Uchwała nr LI/142/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 16 października 2018 r. w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta do zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania pn. „Włocławska Wigilia”. Szczegóły
Akty prawne 25.10.2018 Uchwała nr LI/141/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 16 października 2018 r. w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Włocławek do zaciągania zobowiązań przekraczających rok budżetowy Szczegóły
Akty prawne 25.10.2018 Uchwała nr LI/140/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 16 października 2018 r. w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Włocławek do zaciągnięcia zobowiązania przekraczającego rok budżetowy Szczegóły
Akty prawne 25.10.2018 Uchwała nr LI/139/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 16 października 2018 r. w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Włocławek do zaciągania zobowiązań przekraczających rok budżetowy Szczegóły