Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 30.07.2018 Prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek (6/prog/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 27.07.2018 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (145/wnio/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 27.07.2018 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (134/dec/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 25.07.2018 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (133/dec/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 25.07.2018 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (144/wnio/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 25.07.2018 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (143/wnio/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 25.07.2018 Decyzja – pozwolenie na wprowadzanie pyłów do powietrza (132/dec/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 25.07.2018 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (131/dec/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 25.07.2018 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (130/dec/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 24.07.2018 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (129/dec/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 24.07.2018 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (128/dec/2018) Szczegóły
Akty prawne 24.07.2018 Uchwała nr XLVI/93/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 17 lipca 2018 r. w sprawie przekazania środków finansowych na nagrody dla funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji we Włocławku w 2018 r. Szczegóły
Akty prawne 24.07.2018 Uchwała nr XLVI/92/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 17 lipca 2018 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zmieniającej uchwałę w sprawie podziału obszaru województwa kujawsko-pomorskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów i granic oraz liczby radnych wybieranych w tych okręgach wyborczych do Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 24.07.2018 Uchwała nr XLVI/91/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 17 lipca 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 24.07.2018 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (127/dec/2018) Szczegóły