Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 04.10.2018 Decyzja (164/dec/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 03.10.2018 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (163/dec/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 02.10.2018 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (162/dec/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 02.10.2018 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (161/dec/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 02.10.2018 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (169/wnio/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 01.10.2018 Wniosek (168/wnio/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 24.09.2018 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (160/dec/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 24.09.2018 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (167/wnio/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 21.09.2018 Decyzja na usunięcie drzew (159/dec/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 21.09.2018 Postanowienie o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (11/post/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 21.09.2018 Decyzja (158/dec/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 20.09.2018 Instalacja wytwarzająca pola elektromagnetyczne (40/zglo/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 20.09.2018 Decyzja – zmiana pozwolenia zintegrowanego (157/dec/2018) Szczegóły
Akty prawne 19.09.2018 Uchwała nr XLIX/128/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 14 września 2018 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Pana ……. na działalność Prezydenta Miasta Włocławek Szczegóły
Akty prawne 19.09.2018 Uchwała nr XLIX/127/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 14 września 2018 r. w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców ulicy Planty I we Włocławku Szczegóły