Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Akty prawne 03.07.2018 Uchwała nr XLV/79/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Włocławek do zaciągania zobowiązania związanego z realizacją przedsięwzięcia dotyczącego odbioru odpadów komunalnych pochodzących z gospodarstw domowych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Gminy Miasto Włocławek Szczegóły
Akty prawne 03.07.2018 Uchwała nr XLV/78/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta Włocławek Szczegóły
Akty prawne 03.07.2018 Uchwała nr XLV/77/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta Włocławek Szczegóły
Akty prawne 03.07.2018 Uchwała nr XLV/76/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania w roku 2018 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków Szczegóły
Akty prawne 03.07.2018 Uchwała nr XLV/75/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Prezydenta Miasta Włocławek Szczegóły
Akty prawne 03.07.2018 Uchwała nr XLV/74/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2018 rok Szczegóły
Akty prawne 03.07.2018 Uchwała nr XLV/73/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Włocławek” na lata 2018-2023 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 03.07.2018 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (124/wnio/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 29.06.2018 Zgłoszenie instalacji niewymagającej pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza (32/zglo/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 29.06.2018 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (122/wnio/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 28.06.2018 Decyzja na usunięcie drzew (115/dec/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 28.06.2018 Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew (121/wnio/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 28.06.2018 Decyzja na usunięcie drzew (114/dec/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 28.06.2018 Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzewa (120/wnio/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 26.06.2018 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (119/wnio/2018) Szczegóły