Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Akty prawne 09.10.2018 Uchwała nr L/131/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zmian w organizacji Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej we Włocławku Szczegóły
Akty prawne 09.10.2018 Uchwała nr L/130/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018- 2028 Szczegóły
Akty prawne 09.10.2018 Uchwała nr L/129/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2018 rok Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 08.10.2018 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek (11/proj/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 08.10.2018 Prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek (11/prog/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 08.10.2018 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek (10/proj/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 08.10.2018 Prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek (10/prog/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 08.10.2018 Decyzja zmieniająca decyzja na usunięcie drzew/krzewów (166/dec/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 04.10.2018 Decyzja (165/dec/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 04.10.2018 Decyzja (164/dec/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 03.10.2018 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (163/dec/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 02.10.2018 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (162/dec/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 02.10.2018 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (161/dec/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 02.10.2018 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (169/wnio/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 01.10.2018 Wniosek (168/wnio/2018) Szczegóły