Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Akty prawne 25.10.2018 Uchwała nr LI/143/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 16 października 2018 r. w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta do zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania pn.,,Prezentacja w mediach lokalnych życzeń świąteczno-noworocznych kierowanych do mieszkańców Włocławka” Szczegóły
Akty prawne 25.10.2018 Uchwała nr LI/142/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 16 października 2018 r. w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta do zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania pn. „Włocławska Wigilia”. Szczegóły
Akty prawne 25.10.2018 Uchwała nr LI/141/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 16 października 2018 r. w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Włocławek do zaciągania zobowiązań przekraczających rok budżetowy Szczegóły
Akty prawne 25.10.2018 Uchwała nr LI/140/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 16 października 2018 r. w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Włocławek do zaciągnięcia zobowiązania przekraczającego rok budżetowy Szczegóły
Akty prawne 25.10.2018 Uchwała nr LI/139/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 16 października 2018 r. w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Włocławek do zaciągania zobowiązań przekraczających rok budżetowy Szczegóły
Akty prawne 25.10.2018 Uchwała nr LI/138/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 16 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznanych Gminie Miasto Włocławek na realizację w 2018 roku zadań na rzecz osób niepełnosprawnych. Szczegóły
Akty prawne 25.10.2018 Uchwała nr LI/137/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 16 października 2018 r. w sprawie zamiaru przekształcenia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej we Włocławku poprzez zmianę siedziby z ul. Ogniowej 8/10 we Włocławku na ul. Wojska Polskiego 27 we Włocławku Szczegóły
Akty prawne 25.10.2018 Uchwała nr LI/136/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 16 października 2018 r. w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Szczegóły
Akty prawne 25.10.2018 Uchwała nr LI/135/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 16 października 2018 r. w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego we Włocławku na kadencję 2016-2019, zgłoszonych w wyborach uzupełniających Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 25.10.2018 Decyzja na usunięcie drzew (177/dec/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 24.10.2018 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (176/dec/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 24.10.2018 Wniosek (184/wnio/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 23.10.2018 Decyzja na usunięcie drzew (175/dec/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 22.10.2018 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (183/wnio/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 19.10.2018 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (182/wnio/2018) Szczegóły