Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 05.09.2018 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (149/dec/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 03.09.2018 Decyzja o dopuszczalnym poziomie hałasu w środowisku (148/dec/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 30.08.2018 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek (9/proj/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 30.08.2018 Prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek – ze zmianami (9/prog/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 30.08.2018 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek (8/proj/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 30.08.2018 Prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek ze zmianami (8/prog/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 29.08.2018 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (147/dec/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 28.08.2018 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (146/dec/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 28.08.2018 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (157/wnio/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 28.08.2018 Decyzja pozwolenia na budowę (145/dec/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 28.08.2018 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (144/dec/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 28.08.2018 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (156/wnio/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 28.08.2018 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (143/dec/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 28.08.2018 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (155/wnio/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 28.08.2018 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (142/dec/2018) Szczegóły