Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 13.07.2018 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów 121/dec/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 13.07.2018 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów 135/wnio/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 12.07.2018 Wniosek o pozwolenie na budowę (134/wnio/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 12.07.2018 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (133/wnio/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 12.07.2018 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (132/wnio/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 12.07.2018 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (131/wnio/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 12.07.2018 Zgłoszenie zmian w instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne (34/zglo/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 10.07.2018 Wniosek o zmianę pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza (130/wnio/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 10.07.2018 Program ochrony środowiska przed hałasem (1/pol/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 10.07.2018 Wniosek (129/wnio/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 10.07.2018 Zgłoszenie zmiany w instalacji energetycznego spalania paliw (33/zglo/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 10.07.2018 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (120/dec/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 09.07.2018 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (119/dec/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 05.07.2018 Decyzja na usunięcie drzew (118/dec/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 05.07.2018 Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew (128/wnio/2018) Szczegóły