Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 29.07.2021 Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew (106/wnio/2021) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 29.07.2021 Decyzja na usunięcie drzew (92/dec/2021) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 29.07.2021 Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew (105/wnio/2021) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 29.07.2021 Decyzja w sprawie zmiany pozwolenia na wytwarzanie odpadów (91/dec/2021) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 27.07.2021 Wniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza (104/wnio/2021) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 27.07.2021 Decyzja na usunięcie drzew (90/dec/2021) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 27.07.2021 Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew (103/wnio/2021) Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 27.07.2021 Kierownik Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wydziale Geodezji i Kartografii Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 23.07.2021 Decyzja na usunięcie drzew (89/dec/2021) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 23.07.2021 Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzewa (102/wnio/2021) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 23.07.2021 Decyzja na usunięcie drzew (88/dec/2021) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 23.07.2021 Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzewa (101/wnio/2021) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 23.07.2021 Decyzja na usunięcie drzew (87/dec/2021) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 23.07.2021 Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzewa (100/wnio/2021) Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 23.07.2021 NKI.GK06 – Zezwolenie/zmiana zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych Szczegóły