Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Akty prawne 07.09.2018 Uchwała nr XLVIII/103/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Włocławek do zaciągania zobowiązania przekraczającego rok budżetowy Szczegóły
Akty prawne 07.09.2018 Uchwała nr XLVIII/102/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Włocławek do zaciągania zobowiązań przekraczających rok budżetowy Szczegóły
Akty prawne 07.09.2018 Uchwała nr XLVIII/101/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 31 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznanych Gminie Miasto Włocławek na realizację w 2018 roku zadań na rzecz osób niepełnosprawnych Szczegóły
Akty prawne 07.09.2018 Uchwała nr XLVIII/100/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania i dokonania rocznej oceny działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej we Włocławku przy ulicy Łaziennej 6 prowadzonego przez Polski Związek Niewidomych za rok 2017 Szczegóły
Akty prawne 07.09.2018 Uchwała nr XLVIII/99/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania i dokonania rocznej oceny działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej we Włocławku przy ulicy Wiejskiej 14, prowadzonego przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci za rok 2017 Szczegóły
Akty prawne 07.09.2018 Uchwała nr XLVIII/98/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Sprawozdania za okres 2016 – 2017 r. z realizacji „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Włocławek na lata 2016- 2020” Szczegóły
Akty prawne 07.09.2018 Uchwała nr XLVIII/97/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta Włocławek Szczegóły
Akty prawne 07.09.2018 Uchwała nr XLVIII/96/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 31 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018- 2028 Szczegóły
Akty prawne 07.09.2018 Uchwała nr XLVIII/95/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 31 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2018 rok Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 06.09.2018 Wniosek o wydanie decyzji w zakresie zmiany pozwolenia na wytwarzanie odpadów (159/wnio/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 06.09.2018 Wniosek o nieistotną zmianę pozwolenia zintegrowanego (158/wnio/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 05.09.2018 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (149/dec/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 03.09.2018 Decyzja o dopuszczalnym poziomie hałasu w środowisku (148/dec/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 30.08.2018 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek (9/proj/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 30.08.2018 Prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek – ze zmianami (9/prog/2018) Szczegóły