Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Artykuł 17.07.2018 Informacja: Prezydent Miasta Włocławek podaje do publicznej wiadomości, że po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Drumet Liny i Druty Sp. z o.o., decyzją Nr 240/18 z dnia 17.07.2018 r., został zatwierdzony projekt budowlany i udzielone pozwolenie na budowę wewnętrznej instalacji gazowej (podłączenie pieca gazowego do odzysku cynku czystego z cynku twardego w budynku patentowni – I etap), na terenie działki nr 30/18 obręb Włocławek KM 113 przy ulicy Polnej 30/58 we Włocławku. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 17.07.2018 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (124/dec/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 17.07.2018 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (140/wnio/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 17.07.2018 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (123/dec/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 17.07.2018 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (139/wnio/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 17.07.2018 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (138/wnio/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 17.07.2018 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (137/wnio/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.07.2018 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (122/dec/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.07.2018 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (136/wnio/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 13.07.2018 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów 121/dec/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 13.07.2018 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów 135/wnio/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 12.07.2018 Wniosek o pozwolenie na budowę (134/wnio/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 12.07.2018 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (133/wnio/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 12.07.2018 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (132/wnio/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 12.07.2018 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (131/wnio/2018) Szczegóły