Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Artykuł 17.08.2018 Budżet Obywatelski Miasta Włocławek na rok 2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 13.08.2018 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (151/wnio/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 10.08.2018 Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne (38/zglo/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 10.08.2018 Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne (37/zglo/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 10.08.2018 Zgłoszenie zmian w instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne (36/zglo/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 09.08.2018 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (140/dec/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 09.08.2018 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (139/dec/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 08.08.2018 Decyzja zatwierdzająca projekt budowlany (138/dec/2018) Szczegóły
Akty prawne 07.08.2018 Uchwała nr XLVII/94/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 2 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powierzenia spółce komunalnej Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej „Saniko” Spółka z o.o. we Włocławku obowiązku wynikającego z zadania własnego gminy dotyczącego unieszkodliwiania odpadów komunalnych z terenu miasta Włocławek w Regionalnym Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych w Machnaczu Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 06.08.2018 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (150/wnio/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 03.08.2018 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (137/dec/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 03.08.2018 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (149/wnio/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 03.08.2018 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (136/dec/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 02.08.2018 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (148/wnio/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 01.08.2018 Wniosek o wydanie decyzji (147/wnio/2018) Szczegóły