Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 19.06.2018 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (108/dec/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 19.06.2018 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (107/dec/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 19.06.2018 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (111/wnio/2018) Szczegóły
Artykuł 18.06.2018 Zapytanie ofertowe w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, którego wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro na pełnienie usługi polegającej na funkcji Inspektora Nadzoru branży zieleni. Nazwa zadania inwestycyjnego: Pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru inwestorskiego w branży zieleni –architekt krajobrazu z uprawnieniami konserwatorskimi- pielęgnacja terenów zieleni oraz pielęgnacja i ochrony drzew i krzewów nad zadaniem „Utworzenie parku na Słodowie oraz rewaloryzacja zieleni Parku im. H. Sienkiewicza we Włocławku”. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 15.06.2018 Decyzja na usunięcie drzew (106/dec/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 15.06.2018 Decyzja na usunięcie drzew (105/dec/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 15.06.2018 Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew (110/wnio/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 15.06.2018 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (104/dec/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 14.06.2018 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (109/wnio/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 14.06.2018 Wniosek o zmianę zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych (108/wnio/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 14.06.2018 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (107/wnio/2018) Szczegóły
Artykuł 14.06.2018 Zapytanie ofertowe w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro na wykonywanie kontroli biletów w autobusach MPK oraz kontroli czystości przystanków autobusowych. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 13.06.2018 Decyzja na usunięcie drzew (103/dec/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 13.06.2018 Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew (106/wnio/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 13.06.2018 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (102/dec/2018) Szczegóły