Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Akty prawne 03.07.2018 Uchwała nr XLV/74/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2018 rok Szczegóły
Akty prawne 03.07.2018 Uchwała nr XLV/73/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Włocławek” na lata 2018-2023 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 03.07.2018 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (124/wnio/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 29.06.2018 Zgłoszenie instalacji niewymagającej pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza (32/zglo/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 29.06.2018 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (122/wnio/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 28.06.2018 Decyzja na usunięcie drzew (115/dec/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 28.06.2018 Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew (121/wnio/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 28.06.2018 Decyzja na usunięcie drzew (114/dec/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 28.06.2018 Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzewa (120/wnio/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 26.06.2018 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (119/wnio/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 26.06.2018 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (118/wnio/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 26.06.2018 Instalacja wytwarzająca pola elektromagnetyczne (31/zglo/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 26.06.2018 Instalacja wytwarzająca pola elektromagnetyczne (30/zglo/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 26.06.2018 Zgłoszenie instalacji niewymagającej pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza (29/zglo/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 26.06.2018 Wniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza (117/wnio/2018) Szczegóły