Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 17.07.2018 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (139/wnio/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 17.07.2018 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (138/wnio/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 17.07.2018 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (137/wnio/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.07.2018 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (122/dec/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.07.2018 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (136/wnio/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 13.07.2018 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów 121/dec/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 13.07.2018 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów 135/wnio/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 12.07.2018 Wniosek o pozwolenie na budowę (134/wnio/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 12.07.2018 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (133/wnio/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 12.07.2018 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (132/wnio/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 12.07.2018 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (131/wnio/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 12.07.2018 Zgłoszenie zmian w instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne (34/zglo/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 10.07.2018 Wniosek o zmianę pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza (130/wnio/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 10.07.2018 Program ochrony środowiska przed hałasem (1/pol/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 10.07.2018 Wniosek (129/wnio/2018) Szczegóły