Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 15.06.2018 Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew (110/wnio/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 15.06.2018 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (104/dec/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 14.06.2018 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (109/wnio/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 14.06.2018 Wniosek o zmianę zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych (108/wnio/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 14.06.2018 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (107/wnio/2018) Szczegóły
Artykuł 14.06.2018 Zapytanie ofertowe w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro na wykonywanie kontroli biletów w autobusach MPK oraz kontroli czystości przystanków autobusowych. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 13.06.2018 Decyzja na usunięcie drzew (103/dec/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 13.06.2018 Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew (106/wnio/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 13.06.2018 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (102/dec/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 13.06.2018 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (101/dec/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 13.06.2018 Wniosek o wydanie zezwolenia na transport odpadów (105/wnio/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 13.06.2018 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (100/dec/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 13.06.2018 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (104/wnio/2018) Szczegóły
Akty prawne 13.06.2018 Uchwała nr XLIV/72/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 5 czerwca 2018 r.zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich oraz ustalenia wysokości opłat dodatkowych i opłaty manipulacyjnej Szczegóły
Akty prawne 13.06.2018 Uchwała nr XLIV/71/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 5 czerwca 2018 r.zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia i przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Włocławek” Szczegóły