Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 29.06.2018 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (122/wnio/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 28.06.2018 Decyzja na usunięcie drzew (115/dec/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 28.06.2018 Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew (121/wnio/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 28.06.2018 Decyzja na usunięcie drzew (114/dec/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 28.06.2018 Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzewa (120/wnio/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 26.06.2018 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (119/wnio/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 26.06.2018 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (118/wnio/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 26.06.2018 Instalacja wytwarzająca pola elektromagnetyczne (31/zglo/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 26.06.2018 Instalacja wytwarzająca pola elektromagnetyczne (30/zglo/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 26.06.2018 Zgłoszenie instalacji niewymagającej pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza (29/zglo/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 26.06.2018 Wniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza (117/wnio/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 22.06.2018 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (113/dec/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 21.06.2018 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (112/dec/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 21.06.2018 Decyzja na usunięcie drzew (111/dec/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 21.06.2018 Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew (116/wnio/2018) Szczegóły