Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 09.03.2018 Wniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza (52/wnio/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 09.03.2018 Wniosek o sprostowanie oczywistej omyłki w pozwoleniu na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza (51/wnio/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 09.03.2018 Zgłoszenie aktualizacji instalacji niewymagającej pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza (13/zglo/2018) Szczegóły
Artykuł 08.03.2018 I przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie nw. nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ulicy ul. Kilińskiego 16, oznaczonej jako działka nr 18/2 KM 45 o pow. 134,00 m2 oraz o pow. 182,00 m2. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 07.03.2018 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (44/dec/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 07.03.2018 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (43/dec/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 07.03.2018 Decyzja (42/dec/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 07.03.2018 Zgłoszenie instalacji niewymagającej pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza (12/zglo/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 07.03.2018 Zgłoszenie instalacji niewymagającej pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza (11/zglo/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 06.03.2018 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (41/dec/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 05.03.2018 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (50/wnio/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 05.03.2018 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (49/wnio/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 02.03.2018 Decyzja na usunięcie drzew (40/dec/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 02.03.2018 Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew (48/wnio/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 01.03.2018 Zgłoszenie zmian w instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne (10/zglo/2018) Szczegóły