Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 30.05.2018 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (93/dec/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 30.05.2018 Zgłoszenie zmian w instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne (27/zglo/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 30.05.2018 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (98/wnio/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 29.05.2018 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (92/dec/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 29.05.2018 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (91/dec/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 29.05.2018 Wniosek o wydanie decyzji (97/wnio/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 28.05.2018 Zgłoszenie zmian w instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne (26/zglo/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 28.05.2018 Zgłoszenie zmian w instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne (25/zglo/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 28.05.2018 Zgłoszenie zmian w instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne (24/zglo/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 24.05.2018 Postanowienie o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (9/post/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 24.05.2018 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (96/wnio/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 24.05.2018 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (95/wnio/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 22.05.2018 Decyzja na usunięcie drzew (90/dec/2018) Szczegóły
Artykuł 22.05.2018 Zapytanie ofertowe w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, którego wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. Zamieszczenie w prasie wydawanej codziennie od poniedziałku do piątku oraz o zasięgu regionalnym (teren województwa kujawsko-pomorskiego) ogłoszenia Prezydenta Miasta Włocławek wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia. Ogłoszenie składa się z modułów tekstowych. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 21.05.2018 Zgłoszenie zmian w instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne (23/zglo/2018) Szczegóły