Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Ogłoszenia o naborze 09.08.2021 Podinspektor w Wydziale Urbanistyki i Architektury, Referat Zagospodarowania Przestrzennego Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 09.08.2021 Decyzja na usunięcie drzew (109/dec/2021) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 06.08.2021 Decyzja na usunięcie drzew (108/dec/2021) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 06.08.2021 Zgłoszenie zmian w instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne (12/zglo/2021) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 06.08.2021 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (107/dec/2021) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 05.08.2021 Decyzja na usunięcie drzew (106/dec/2021) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 05.08.2021 Decyzja na usunięcie drzew (105/dec/2021) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 05.08.2021 Decyzja na usunięcie drzew (104/dec/2021) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 05.08.2021 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/ krzewów (122/wnio/2021) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 04.08.2021 Decyzja na usunięcie drzew (103/dec/2021) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 04.08.2021 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/ krzewów (121/wnio/2021) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 04.08.2021 Decyzja na usunięcie drzew (102/dec/2021) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 04.08.2021 Decyzja na usunięcie drzew (101/dec/2021) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 04.08.2021 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/ krzewów (120/wnio/2021) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 03.08.2021 Decyzja na usunięcie drzew (100/dec/2021) Szczegóły